Pressebilder

Bildene er høyoppløselige og til fri bruk mot kreditering, foto: Sturlason.

Byrådslederen

Byråd for finans

Byråd for næring og eierskap

Byråd for oppvekst og kunnskap

Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester

Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester

Byråd for byutvikling

Byråd for kultur, idrett og frivillighet

Byråd for miljø og samferdsel