Kunngjøringer fra byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap

Høring: rapport om alternative modeller for inntak til videregående skole i Oslo

Oslo kommune har satt ned et utvalg som har utredet alternative modeller til dagens inntaksordning for videregående skoler i Oslo. Rapporten er nå ute på høring.

Inntaksutvalget leverte sin innstilling til byråden for oppvekst og kunnskap 4. mars 2020. Utvalgets rapport «Rapport om alternative modeller for inntak til videregående skole i Oslo» er sendt på høring. 

Fristen for å komme med høringsuttalelser er 1. oktober 2020.


Rapport om alternative modeller for inntak til videregående skole i Oslo (PDF)

Utsatt høringsfrist til 1. oktober (PDF)

Om inntaksutvalget

Høringsuttalelser kan sendes til

Kontaktperson ved spørsmål

Øyvind Bjerkestrand
oyvind.bjerkestrand@byr.oslo.kommune.no