KI-veileder

I Oslo kommune er det laget en egen veileder for bruk av kunstig intelligens (KI).

Veilederen guider ansatte i hvordan de kan teste ut og ta i bruk kunstig intelligens på en lovlig, etisk og sikker måte. Den baserer seg på rådene til Digitaliseringsdirektoratet og på Oslo kommunes strategi for kunnskapsbasert utvikling, innovasjon og digital teknologi, samt nasjonale og europeiske retningslinjer og anbefalinger.

Last ned KI-veilederen (PDF)