Kommuneplanens arealdel 2023

Oslo kommune reviderer kommuneplanens arealdel, som sier noe om hvor byutviklingen i byen skal foregå.

Medvirkning – si din mening!

Det er lagt vekt på medvirkning gjennom hele prosessen. Medvirkning og innspill fra ulike målgrupper skal bidra til å ivareta viktige hensyn i byutviklingen og øke kommunens kunnskapsgrunnlag om de ulike områdene.

Grunneiere, næringsdrivende, naboer og andre berørte i de foreslåtte utviklingsområdene ble invitert til egne tidlige medvirkningsmøter med Plan- og bygningsetaten i 2022.

Slik gir du innspill

Forslag til kommuneplanens arealdel er på høring fra 22. juni 2023 til 22. desember 2023.

Det vil bli arrangert flere informasjonsmøter hvor kommuneplanens arealdel blir presentert og diskutert. Informasjon om tid, sted og tema vil bli kunngjort i pressen, på Plan- og bygningsetatens Facebook-side og her på kommunens nettsider.

Les mer om kommuneplanens arealdel

Her kan du lese alle dokumentene i kommuneplanen