Rapport 7/2023 Kommunens bruk av innkjøpsmakt – samkjøpsavtaler

Kommunerevisjonen har undersøkt Oslo kommunes bruk av innkjøpsmakt gjennom samkjøpsavtaler

Problemstilling:

Er kommunens arbeid med anskaffelser innrettet slik at det kan bidra til at kommunen utnytter sin innkjøpsmakt til å oppnå gode økonomiske betingelser og lønns- og arbeidsvilkår og ivareta klima- og miljøhensyn?

Bakgrunn:

Oslo kommune er en av Norges største innkjøpere med anskaffelser for rundt 31 milliarder kroner i året. Kommunen har igjennom det potensielt betydelig innkjøpsmakt og vil bruke den til å sikre gode, effektive og samfunnsansvarlige løsninger, herunder sikre trygge og ordnede lønns- og arbeidsvilkår og akselerere det grønne skiftet.

Flere formål skal altså ivaretas gjennom å benytte kommunens innkjøpsmakt. Det kan gi risiko for at ikke alle prioriteres i tilstrekkelig grad.

Lenke til rapporten fra forvaltningsrevisjonen:

Rapport 7/2023 Kommunens bruk av innkjøpsmakt – samkjøpsavtaler (PDF)

En kort oppsummering av undersøkelsen:

Presentasjon av rapport 7/2023 Kommunens bruk av innkjøpsmakt – samkjøpsavtaler (PDF)

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 31/2023:

Lenke til behandlingen (PDF)