Rapport 2/2023 Personvern i skoler

Kommunerevisjonen har undersøkt om personopplysninger om elever er tilstrekkelig sikret på Hauketo skole og Nordseter skole.

Problemstilling:

Er personopplysninger om elever tilstrekkelig sikret i skolene?

Bakgrunn:

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger (Datatilsynet, 2019). Personvernlovgivningen stiller blant annet krav til hvordan personopplysninger skal behandles og sikres.

Alle skoler behandler en mengde personopplysninger om elevene, for eksempel om fravær, familieforhold og helseopplysninger. Utdanningsetaten har også ansvar for mange systemer med et stort antall brukere, både læringsteknologiske systemer og administrative systemer. Dersom Utdanningsetaten og skolene ikke har tilfredsstillende rutiner og praksis for håndtering av personopplysninger, kan det blant annet medføre at informasjon kommer på avveie eller går tapt.

Lenke til rapporten:

Rapport 2/2023 Personvern i skoler (PDF)

En kort oppsummering av undersøkelsen:

Presentasjon av rapport 2/2023 (PDF)

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 09/2023:

Lenke til behandlingen (PDF)