Rapport 17/2020 Beredskap og håndtering av koronautbruddet - - Oppsummering av Kommunerevisjonens undersøkelser

Denne rapporten er en oppsummering av flere rapporter som følge av kontrollutvalgets bestilling med ønske om å få fram vesentlige erfaringer med kommunens håndtering av pandemien.

Bakgrunn:

Denne rapporten er en oppsummering av flere rapporter som følge av kontrollutvalgets bestilling 26. mai 2020 (sak 49). Kontrollutvalget vedtok blant annet at
Kommunerevisjonen gjennomfører med umiddelbar oppstart en undersøkelse av kommunens forarbeid/beredskap, håndtering av koronapandemien etter utbruddet og ettervirkninger og følger av koronapandemien, i tråd med det som er skissert i denne saken. Undersøkelsen rapporteres i 4. kvartal 2020.

Undersøkelsen var ment å være fleksibel med hensyn til hvilke spor som forfølges, hvor mye som er gjennomført som forvaltningsrevisjon og hvor mye som er en rent beskrivende oppsummering av erfaringer og læringspunkter.

Formål:

Formålet med koronaundersøkelsen har vært å relativt raskt få fram noen vesentlige erfaringer med kommunens håndtering av koronapandemien på viktige områder og dermed kunne bidra til at Oslo kommune står bedre rustet til å møte lignende situasjoner framover.

Last ned rapporten:

Rapport 17/2020 Beredskap og håndtering av koronautbruddet -
- Oppsummering av Kommunerevisjonens undersøkelser