Rapport 16/2023 Kvalitet i helsehus

Kommunerevisjonen har undersøkt om kvaliteten i tilbudet i helsehusene i Sykehjemsetaten er tilfredsstillende. Breddeundersøkelsen rettet mot alle helsehus indikerer at det ikke alltid var sikret tilstrekkelig og kvalifisert bemanning. Dette er viktige faktorer for å sikre tilfredsstillende kvalitet ved helsehusene.

Problemstilling:

Er kvaliteten i tilbudet i helsehus tilfredsstillende?

Bakgrunn:

Det er fire helsehus i Oslo kommune. Hovedoppgavene til helsehusene er å tilby korttidsplasser og rehabiliteringsplasser. Det er Sykehjemsetaten som drifter helsehusene. Helsehusene melder om stadig sykere pasienter og mer krevende rekruttering av fagutdannet helsepersonell. Mot slutten av 2022 framkom det en rekke saker i media om pasienter som hadde opplevd manglende behandling ved helsehus i Oslo. Det var særlig Ullern helsehus som ble trukket fram. Kontrollutvalget vedtok i desember 2022 at Kommunerevisjonen skulle gjennomføre undersøkelser av helsehusene.

Lenke til rapporten fra forvaltningsrevisjonen:

Rapport 16/2023 Kvalitet i helsehus (PDF)

En kort oppsummering av undersøkelsen:

Presentasjon av rapporten (PDF)

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 77/2023:

Lenke til behandlingen