Rapport 12/2024 Ytringskultur i Oslo kommune

Kommunerevisjonen har undersøkt det systematiske arbeidet med å legge til rette for god ytringskultur i Byrådsavdeling for finans, Bydel Østensjø og Helseetaten. Undersøkelsen omfatter også en deskriptiv del om ansatte i Oslo kommunes opplevelse av ytringskulturen.

Problemstillinger:

  • Arbeider Oslo kommune og kommunale virksomheter systematisk med å legge til rette for god ytringskultur?

  • Opplever ansatte i Oslo kommune at det er god ytringskultur på arbeidsplassen?

Bakgrunn:

Ytringsfrihet er en menneskerettighet. Etter Grunnloven skal statens myndigheter «legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale». Godt ytringsklima trekkes i arbeidslivet fram som en avgjørende faktor for å sørge for at utfordringer avdekkes og korrigeres på et tidlig tidspunkt. For brukere av tjenester og samfunnet for øvrig kan arbeidstakeres ytringer gi nødvendig innsyn og åpenhet. Det er særlig viktig i offentlig sektor som forvalter felles ressurser og er ansvarlig for sentrale tjenester, også til svært sårbare tjenestemottakere.

Formålet med undersøkelsen har vært å framskaffe informasjon om ytringskulturen i Oslo kommune og om hvordan det arbeides i kommunen for å legge til rette for en god ytringskultur.

Lenke til rapporten fra forvaltningsrevisjonen:

Rapport 12/2024 Ytringskultur i Oslo kommune (PDF)

En kort oppsummering av undersøkelsen:

Presentasjon av rapporten (PDF)

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 61/2024:

Lenke til behandlingen