Rapport 10/2023 Oppfølging eierskapskontroller

Kommunerevisjonen har gjennomført en samlet oppfølgingsundersøkelse av fem eierskapskontroller gjennomført i inneværende bystyreperiode.

Dette gjelder rapport 17/2019 Eierskapskontroll Samfunnsansvar i konsern – Sporveien AS, rapport 10/2020 Eierskapskontroll - eiendommer organisert som aksjeselskaper, rapport 14/2020 Eierskapskontroll av styrevalgprosesser, Rapport 5/2021 Eierskapskontroll Oslo konserthus AS og rapport 12/2021 Eierskapskontroll av VEAS og datterselskaper. Formålet med oppfølgingsundersøkelsen har vært å gi bystyrets organer informasjon om oppfølgingen av eierskapskontroller.


Problemstilling:

Har byråden for byutvikling, byråden for miljø og samferdsel og byråden for næring og eierskap iverksatt meldte tiltak, og om byrådene og byrådet har fulgt opp føringene fra behandlingen av rapportene i bystyrets organer?

Bakgrunn:

Kontrollutvalget vedtok 24. mai 2022 (sak 43) at oppfølging av eierskapskontroller skal rapporteres samlet til kontrollutvalget minimum en gang i bystyreperioden, og at status for oppfølging av eierskapskontroller gjennomført i inneværende periode skulle rapporteres i løpet av 2. kvartal 2023.

Lenke til rapporten fra forvaltningsrevisjonen:

Rapport 10/2023 Oppfølging eierskapskontroller (PDF)

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 52/2023:

Lenke til behandlingen (PDF)