2. Klimabudsjett

2.9 Nye bevilgninger til klimatiltak 2021–2024

Nedenfor er en oversikt over foreslåtte tilleggsbevilgninger til tidligere og nye tiltak i klimabudsjett for 2021. Alle bevilgninger ligger på andre kapittel/under de respektive virksomhetene.

Tabell 2.4 Investering

 Beløp i 1 000 kr

Kap

2021

2022

2023

2024

542

Nye ladepunkt for drosjer

35 000

35 500

542

Ordinære kommunale ladepunkt

542

Nye hurtigladepunkt komm. gategrunn

712

Merkostnad biodiesel

1 340

 Sum 36 340 35 500
Tabell 2.5 Drift

Kap.

2021

2022

2023

2024

542

Utredning og planlegging av nullutslippssoner

4 000

4 000

542

Utredning og planlegging av hurtigladere for tungtransport og buss

2 000

 

Sum

6 000

4 000