Til innhold
5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5.12 Bydelsfordeling av ordinær drift og økonomisk sosialhjelp

Tabell 5.42 Utvikling av bydelsfordelt ramme og spesifikasjon av rammen for 2020

Beløp i 1 000 kr

Kapittel

Regnskap 2018

Dok.3/2019

Forslag 2020

Herav driftsramme 2020

Herav økonomisk sosialhjelp 2020

001 Bydel Gamle Oslo

1 946 802

1 944 755

2 039 455

1 841 200

198 255

002 Bydel Grünerløkka

1 735 500

1 744 977

1 789 696

1 618 759

170 937

003 Bydel Sagene

1 410 984

1 426 822

1 462 490

1 346 617

115 873

004 Bydel St. Hanshaugen

1 024 049

1 054 403

1 100 556

1 010 940

89 616

005 Bydel Frogner

1 498 885

1 523 190

1 608 724

1 520 208

88 516

006 Bydel Ullern

1 035 306

1 072 779

1 124 781

1 102 406

22 375

007 Bydel Vestre Aker

1 515 863

1 482 950

1 556 603

1 523 829

32 774

008 Bydel Nordre Aker

1 672 176

1 701 704

1 785 102

1 742 047

43 055

009 Bydel Bjerke

1 222 500

1 227 502

1 263 462

1 175 652

87 810

010 Bydel Grorud

1 222 487

1 188 429

1 252 191

1 170 527

81 664

011 Bydel Stovner

1 397 292

1 350 395

1 439 376

1 331 817

107 559

012 Bydel Alna

2 043 176

2 092 703

2 131 943

2 005 816

126 127

013 Bydel Østensjø

1 952 043

1 952 203

2 020 474

1 951 953

68 521

014 Bydel Nordstrand

1 674 454

1 723 290

1 791 257

1 747 044

44 213

015 Bydel Søndre Nordstrand

1 485 620

1 542 598

1 598 127

1 475 564

122 563

Sum bydelsfordelt ramme

22 837 137

23 028 700

23 964 237

22 564 379

1 399 858

I tabell 5.42 vises hvordan bydelsfordelt budsjettramme på 23 964,2 mill. er foreslått fordelt på de 15 bydelenes driftsrammer og økonomisk sosialhjelp for 2020.