Til innhold
5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5.1 Hoved- og nøkkelstørrelser for Bydelene

Figur 5.1 Hoved- og nøkkelstørrelser – Bydelene

Beløp i mill.

Driftsbudsjettet

Dok 3

Budsjett - økonomiplan

2019

2020

2021

2022

2023

Sum utgifter

28 204,1

29 128,6

29 163,1

29 174,6

29 022,0

Sum inntekter

-4 513,8

-4 517,6

-4 517,6

-4 517,6

-4 517,6

Netto utgifter

23 690,2

24 610,9

24 645,5

24 657,0

24 504,4

Andel av kommunens totale brutto driftsbudsjett

42,5 %

 

 

 

Driftsbudsjettet inkluderer barnehager, bydelsbarnevernet og helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Figur 5.1 Fordeling av budsjettet

Utvalgte satsinger i økonomiplanperioden:

  • 60 mill. i økonomiplanperioden til sommerjobber for ungdom og forsterket forebyggende innsats i skolens ferier.
  • Desentraliserte tiltak i rusomsorgen utvides med hasjavvenningskurs i alle bydelene.
  • 11 mill. i 2020 til å videreføre forsøket med Ruters aldersvennlig transport.
  • 3 mill. til å etablere ressurspooler i bydelene i forbindelse med heltidskultursatsing.
  • 168 mill. til første trinn i arbeidet med å sikre at husleie og støtteordninger for leietakere i kommunale boliger får en bedre sosial profil.
  • Finansiering av 500 flere årsverk i hjemmetjenesten videreføres.
  • 63 mill. årlig for å kunne opprettholde antall psykologårsverk og antall dagplasser for mennesker med demenssykdom.
  • Lavterskeltilbud for ungdom med psykiske utfordringer utvides til Groruddalen i 2020 (Ung Arena).