Budsjettforslag 2020 og økonomiplan 2020–2023

19. Innstilling til vedtak

19. Innstilling til vedtak

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: