Budsjettforslag 2020 og økonomiplan 2020–2023

12. Byrådslederens kontor

12. Byrådslederens kontor

Sektoransvaret for Byrådslederens kontor (BLK) omfatter drift av byrådet og byrådsavdelingene, Rådhusets forvaltningstjeneste, Kommuneadvokaten og Beredskapsetaten. Byrådets ambisjoner for sektoren er beskrevet innledningsvis i sektoromtalen.