11. Kultur, idrett og frivillighet

11. Kultur, idrett og frivillighet

11.1 Hoved- og nøkkelstørrelser for kultur, idrett og frivillighet

Figur 11.1 Hoved- og nøkkelstørrelser for kultur, idrett og frivillighet

Beløp i mill.

Driftsbudsjettet

Dok 3

2019

Budsjett – økonomiplan

2020

2021

2022

2023

Sum utgifter

2 275,6

2 613,0

2 579,3

2 561,0

2 627,2

Sum inntekter

-345,5

-356,1

-366,1

-366,1

-366,1

Netto utgifter

1 930,1

2 256,9

2 213,2

2 195,0

2 261,1

Andel av kommunens totale brutto driftsbudsjett

3,8 %

 

 

 

Utvalgte satsinger i økonomiplanperioden:

  • Investeringer for 6 mrd. i idrettsanlegg i årene 2020-2023
  • Styrking av vedlikeholdet av kommunale idrettsanlegg
  • Åpning av det nye hovedbiblioteket i 2020
  • Åpning av det nye Munchmuseet i 2020
  • Åpning av Jordal Amfi i 2020
  • Starte byggingen av nytt Tøyenbad i 2020
Brutto driftsutgifter for 2020 fordeler seg slik:
Kakediagram: brutto driftsutgifter for 2020 fordeler seg slik