Budsjettforslag 2020 og økonomiplan 2020–2023

10.0 Næring og eierskap

10.0 Næring og eierskap

Sektor for næring og eierskap omfatter næringsutvikling, aksjeselskaper og kommunale foretak.