Budsjettforslag 2020 og økonomiplan 2020–2023

1. Budsjettets hovedprioriteringer og profil

1. Budsjettets hovedprioriteringer og profil

En jente som smiler

Byrådet legger med dette fram sitt forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023.

I kapittel 1 presenteres hovedprioriteringer og profil i budsjettforslaget. Kapittel 2 presenterer kommunens klimabudsjettett, et verktøy som viser hvor utslippene skal kuttes og hvem som har ansvar for det.

Detaljert informasjon om økonomiplanen og de enkelte sektorenes budsjettposter og tiltak fremgår i egne kapitler.

Oslo, 25. september 2019

Raymond Johansen

Robert Steen