Budsjett 2020

Byrådets budsjettforslag 2020 og økonomiplan 2020–2023