Til innhold
Utmerkelser og priser

OXLO-prisen

Vinner av prisen 2018

Oslo kommunes OXLO-pris for 2018 tildeles Sadia Jabeen Iqbal for hennes engasjement og innsats for kvinner og unge jenter i Oslo. 

Sadia er et synlig og aktivt forbilde som bidrar til å løfte andre, spesielt kvinner og unge med funksjonsnedsettelse, til økt deltakelse i samfunnet. Som ung kvinne med funksjonsnedsettelse, født i Norge av foreldre som innvandret, er hun opptatt av å vise hvordan diskriminering på ulike grunnlag kan hindre deltakelse og likeverd. 

Juryen har i sin begrunnelse lagt vekt på hennes brede engasjement i frivilligheten, blant annet som aktiv i Norges Handikapforbunds Ungdom, som styremedlem i kvinnenettverket Kvinner i Fokus, og som deltaker i ulike råd. I tillegg vektlegges hennes oppsøkende arbeid i 
familier som har kvinner og unge med funksjonsnedsettelse. 

Juryen mener at Oslo – en by med plass til alle - trenger modige og uredde stemmer som baner vei og inspirerer. Oslos mangfold er en styrke for byen. Sadia er en av de viktige stemmene som synliggjør tabuer, legger til rette for samarbeid, løfter frem andre, og tar initiativ til å bygge broer mellom enkeltpersoner, organisasjoner og kommunen.

Frist

Fristen for å nominere kandidater til OXLO-prisen i 2018 var 31. oktober 2018.

Nominer din kandidat

  • Det er åpent for alle å foreslå kandidater. 
  • Husk å gi en begrunnelse for din nominasjon.

Forslag sendes Enhet for mangfold og integrering på emi@vel.oslo.kommune.no eller per post til Pb. 2128 Grünerløkka, 0505 Oslo. 

Om prisen

OXLO står for Oslo Extra Large - en by for alle og har siden 2001 symbolisert Oslo kommunes mangfolds- og integreringsarbeid.

OXLO-prisen tildeles en organisasjon, virksomhet eller enkeltperson som har gjort en spesiell innsats i arbeidet med å skape en romslig, inkluderende og åpen hovedstad for alle, fri for fordommer, rasisme og diskriminering.

OXLO-prisen er på kr 50 000 og deles ut av Oslos ordfører i forbindelse med FNs toleransedag 16. november.

Kriterier for prisen

I sin vurdering av kandidatene til OXLO-prisen vil juryen i år legge hovedvekt på om kandidaten har gjort en spesiell innsats for kvinner, likestilling og feminisme i den flerkulturelle byen.

Det legges vekt på følgende:

  • Innsats som styrker alle kvinners vei inn i sosiale felleskap, og bidrar til å skape like muligheter for alle
  • Innsats som styrker samspillet mellom frivillig organisasjoner, samspill mellom frivilligheten, sivilsamfunnet, arbeidslivet og Oslo kommune
  • Kontakt, relasjoner og samarbeid for og mellom kvinner på tvers av etnisitet, nasjonalitet, tro og livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, funksjonsevne og alder.
  • Etablering av nye eller videreutvikling av eksisterende møteplasser

Juryen

Juryen består av representanter fra Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid, Rådet for innvandrerorganisasjoner, Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, Skeiv Verden/Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold Oslo og Akershus og Enhet for mangfold integrering.

Komiteen er ikke bundet til kun å velge blant innkomne forslag til kandidater.

Tidligere vinnere

Vinnere av OXLO-prisen
ÅrVinnere
2017Tabanka Dance Ensemble og Ezinne Athletics
2016Lars Østby og Erik Andersen
2015Refugees Welcome to Oslo
2013Susanne Demou Øvergaard/Skeiv Verden
2012Dilek Ayhan (leder Alagra)
2011Vålerenga mot Rasisme
2010Nordic Black Theatre
2009Bydel Alna
2008Minhaj konfliktråd
2007Radio Latin Amerika
2006Internasjonal helse- og sosialgruppe
2005Ammerud Aktivitetssenter
2004Deichmanske avd. Holmlia

Les mer om OXLO