Til innhold

OXLO-prisen

Vinneren av OXLO-prisen 2016

OXLO-prisen 2016 gikk til forsker Lars Østby og politimann Erik Andersen. Prisen ble utdelt på Rådhuset 14. november av Geir Lippestad, byråd for næring og eierskap.

Erik Andersen har jobbet med forebyggende politiarbeid i Politiet i Oslo siden 1982. Andersen har over en lengre periode vært en viktig brobygger og dialogkontakt mellom moskeene og politiet, og jobbet for å motvirke kriminalitet og radikalisering blant ungdom.

Lars Østby har hele sitt yrkesliv vært demograf i Statistisk sentralbyrå - SSB, og har blant annet forsket på levekår, migrasjon, og innvandreres integrering i det norske samfunn. Gjennom sitt arbeid har han bidratt til økt forståelse av hvordan Oslo utvikler seg gjennom innvandring og endret befolkningssammensetning.

Dette er 12. gang OXLO-prisen deles ut til en person, organisasjon eller virksomhet som har bidratt til å gjøre Oslo til en mer åpen og inkluderende by. Prisen er på kr 50 000, og vil i år deles mellom de to prisvinnerne.

Les mer om vinnerne i OXLO Nyhetsbrev 4/16

Om prisen

OXLO står for Oslo Extra Large - en by for alle og har siden 2001 symbolisert Oslo kommunes mangfolds- og integreringsarbeid.

OXLO-prisen tildeles en organisasjon, virksomhet eller enkeltperson som har gjort en spesiell innsats i arbeidet med å skape en romslig, inkluderende og åpen hovedstad for alle, fri for fordommer, rasisme og diskriminering.

OXLO-prisen er på kr 50 000 og deles ut av Oslos ordfører i forbindelse med FNs toleransedag 16. november.

Kriterier for prisen

Hovedkriteriet for tildeling er at kandidaten har gjort en spesiell innsats i arbeidet med å skape en romslig, inkluderende og åpen hovedstad for alle, fri for fordommer og rasisme.

I sin vurdering av kandidatene til OXLO-prisen vil juryen legge vekt på om kandidaten har bidratt til å fremme:

  • Det flerkulturelle perspektivet i sitt virke.
  • Kontakt, relasjoner og samarbeid mellom mennesker på tvers av etnisitet, nasjonalitet, religion, seksuell orientering eller funksjonsevne.
  • Samarbeid mellom frivillige organisasjoner og samarbeid mellom frivillige organisasjoner og Oslo kommune.
  • Etablering av nye eller videreføring og videreutvikling av eksisterende flerkulturelle møteplasser.

Juryen

Juryen består av representanter fra Byrådsavdeling for næring og eierskap, Rådet for innvandrerorganisasjoner, Rådet for funksjonshemmede, Skeiv Verden / FRI OA – (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold Oslo og Akershus) og Enhet for mangfold og integrering. Komiteen er ikke bundet til kun å velge blant innkomne forslag til kandidater.

Tidligere vinnere

2015 - Refugees Welcome to Oslo

2013 – Susanne Demou Øvergaard/Skeiv Verden

2012 – Dilek Ayhan (leder Alagra)

2011 – Vålerenga mot Rasisme

2010 – Nordic Black Theatre

2009 - Bydel Alna

2008 - Minhaj konfliktråd

2007 - Radio Latin Amerika

2006 - Internasjonal helse- og sosialgruppe

2005 - Ammerud Aktivitetssenter

2004 - Deichmanske avd. Holmlia

Les mer om OXLO