Til innhold

OXLO-prisen

Frist

Fristen for å nominere din kandidat til OXLO-prisen i 2018 er 31. oktober 2018.

Nominer din kandidat

  • Det er åpent for alle å foreslå kandidater. 
  • Husk å gi en begrunnelse for din nominasjon.

Forslag sendes Enhet for mangfold og integrering på emi@bga.oslo.kommune.no eller per post til Pb. 2128 Grünerløkka, 0505 Oslo. 

Om prisen

OXLO står for Oslo Extra Large - en by for alle og har siden 2001 symbolisert Oslo kommunes mangfolds- og integreringsarbeid.

OXLO-prisen tildeles en organisasjon, virksomhet eller enkeltperson som har gjort en spesiell innsats i arbeidet med å skape en romslig, inkluderende og åpen hovedstad for alle, fri for fordommer, rasisme og diskriminering.

OXLO-prisen er på kr 50 000 og deles ut av Oslos ordfører i forbindelse med FNs toleransedag 16. november.

Kriterier for prisen

I sin vurdering av kandidatene til OXLO-prisen vil juryen i år legge hovedvekt på om kandidaten har gjort en spesiell innsats for kvinner, likestilling og feminisme i den flerkulturelle byen.

Det legges vekt på følgende:

  • Innsats som styrker alle kvinners vei inn i sosiale felleskap, og bidrar til å skape like muligheter for alle
  • Innsats som styrker samspillet mellom frivillig organisasjoner, samspill mellom frivilligheten, sivilsamfunnet, arbeidslivet og Oslo kommune
  • Kontakt, relasjoner og samarbeid for og mellom kvinner på tvers av etnisitet, nasjonalitet, tro og livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, funksjonsevne og alder.
  • Etablering av nye eller videreutvikling av eksisterende møteplasser

Juryen

Juryen består av representanter fra Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid, Rådet for innvandrerorganisasjoner, Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, Skeiv Verden/Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold Oslo og Akershus og Enhet for mangfold integrering.

Komiteen er ikke bundet til kun å velge blant innkomne forslag til kandidater.

Tidligere vinnere

Vinnere av OXLO-prisen
ÅrVinnere
2017Tabanka Dance Ensemble og Ezinne Athletics
2016Lars Østby og Erik Andersen
2015Refugees Welcome to Oslo
2013Susanne Demou Øvergaard/Skeiv Verden
2012Dilek Ayhan (leder Alagra)
2011Vålerenga mot Rasisme
2010Nordic Black Theatre
2009Bydel Alna
2008Minhaj konfliktråd
2007Radio Latin Amerika
2006Internasjonal helse- og sosialgruppe
2005Ammerud Aktivitetssenter
2004Deichmanske avd. Holmlia

Les mer om OXLO