Til innhold

OXLO-prisen

Vinnere av OXLO-prisen 2017

OXLO-prisen for 2017 tildeles Tabanka Dance Ensemble og Ezinne Athletics. Prisen ble delt ut fredag 17. november på Rådhuset av ordfører Marianne Borgen.

Begrunnelse

Prisen tildeles dansekompaniet Tabanka Dance Ensemble ved ildsjel Thomas Talawa Prestø, og Ezinne Athletics ved friidrettsstjerne og Norges raskeste kvinne gjennom tidene, Ezinne Okparaebo. De har på hver sin måte gitt nye muligheter til ungdom med interesse for dans og idrett i Oslo.

Ezinne Athletics ble opprettet av Ezinne Okparaebo i 2014 og er et gratis friidrettstilbud til Oslo-jenter med flerkulturell bakgrunn i alderen 10 – 16 år. Dette er et lavterskeltilbud til jenter som ellers ikke ville deltatt i organisert idrett. I dag deltar over 100 jenter på treninger hver uke. I tillegg til fysisk aktivitet, får jentene gjennom treningene et positivt fellesskap, mulighet til mestring og oppmuntring til å følge sine drømmer og utvikle sitt potensiale.

Tabanka Dance Ensemble er et profesjonelt dansekompani som bruker afrikansk og karibisk dans til å formidle et nytt og moderne danseuttrykk. Siden 2007 har de satt opp 26 større forestillinger for et nasjonalt og internasjonalt publikum. Tabanka er engasjert i ungdomsarbeid og jobber særlig med ungdom med flerkulturell bakgrunn. Dansekompaniet tar opp spørsmål knyttet til tilhørighet, identitet, rasisme og diskriminering i det flerkulturelle Oslo.

Frist for nominasjon

Fristen for å nominere din kandidat til OXLO-prisen i 2017 var 30. oktober 2017.

Om prisen

OXLO står for Oslo Extra Large - en by for alle og har siden 2001 symbolisert Oslo kommunes mangfolds- og integreringsarbeid.

OXLO-prisen tildeles en organisasjon, virksomhet eller enkeltperson som har gjort en spesiell innsats i arbeidet med å skape en romslig, inkluderende og åpen hovedstad for alle, fri for fordommer, rasisme og diskriminering.

OXLO-prisen er på kr 50 000 og deles ut av Oslos ordfører i forbindelse med FNs toleransedag 16. november.

Kriterier for prisen

Hovedkriteriet for tildeling i 2017 er at kandidaten har gjort en spesiell innsats for ungdom i den flerkulturelle byen.

I sin vurdering av kandidatene til OXLO-prisen vil juryen legge vekt på:

  • Innsats som styrker ungdom og unge voksnes vei inn i sosial felleskap, og bidrar til å skape like muligheter for alle
  • Innsats som styrker samspillet mellom frivillig organisasjoner, samspill mellom frivilligheten, sivilsamfunnet, næringslivet og Oslo kommune
  • Kontakt, relasjoner og samarbeid mellom mennesker på tvers av etnisitet, nasjonalitet, tro og livssyn, seksuell orientering, funksjonsevne og alder.
  • Etablering av nye eller videreutvikling av eksisterende flerkulturelle møteplasser 

Juryen

Juryen består av representanter fra Byrådsavdeling for næring og eierskap, Rådet for innvandrerorganisasjoner, Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, Skeiv Verden / FRI OA - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold Oslo og Akershus, Sentralt Ungdomsråd - SUR og Enhet for mangfold og integrering - EMI. Komiteen er ikke bundet til kun å velge blant innkomne forslag til kandidater.

Tidligere vinnere

2016 – Lars Østby og Erik Andersen

2015 – Refugees Welcome to Oslo

2013 – Susanne Demou Øvergaard/Skeiv Verden

2012 – Dilek Ayhan (leder Alagra)

2011 – Vålerenga mot Rasisme

2010 – Nordic Black Theatre

2009 - Bydel Alna

2008 - Minhaj konfliktråd

2007 - Radio Latin Amerika

2006 - Internasjonal helse- og sosialgruppe

2005 - Ammerud Aktivitetssenter

2004 - Deichmanske avd. Holmlia

Les mer om OXLO