Til innhold

OXLO-prisen

Frist for nominasjon

Fristen for å nominere din kandidat til OXLO-prisen er 30. oktober 2017

Send inn din kandidat

Send inn navn og begrunnelse til emi@bga.oslo.kommune.no eller per post til Pb. 2128 Grünerløkka, 0505 Oslo.

Det er åpent for alle å foreslå kandidater. Antall personer som nominerer samme kandidat har ingen betydning for juryens beslutning.

Om prisen

OXLO står for Oslo Extra Large - en by for alle og har siden 2001 symbolisert Oslo kommunes mangfolds- og integreringsarbeid.

OXLO-prisen tildeles en organisasjon, virksomhet eller enkeltperson som har gjort en spesiell innsats i arbeidet med å skape en romslig, inkluderende og åpen hovedstad for alle, fri for fordommer, rasisme og diskriminering.

OXLO-prisen er på kr 50 000 og deles ut av Oslos ordfører i forbindelse med FNs toleransedag 16. november.

Kriterier for prisen

Hovedkriteriet for tildeling i 2017 er at kandidaten har gjort en spesiell innsats for ungdom i den flerkulturelle byen.

I sin vurdering av kandidatene til OXLO-prisen vil juryen legge vekt på:

  • Innsats som styrker ungdom og unge voksnes vei inn i sosial felleskap, og bidrar til å skape like muligheter for alle
  • Innsats som styrker samspillet mellom frivillig organisasjoner, samspill mellom frivilligheten, sivilsamfunnet, næringslivet og Oslo kommune
  • Kontakt, relasjoner og samarbeid mellom mennesker på tvers av etnisitet, nasjonalitet, tro og livssyn, seksuell orientering, funksjonsevne og alder.
  • Etablering av nye eller videreutvikling av eksisterende flerkulturelle møteplasser 

Juryen

Juryen består av representanter fra Byrådsavdeling for næring og eierskap, Rådet for innvandrerorganisasjoner, Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, Skeiv Verden / FRI OA - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold Oslo og Akershus, Sentralt Ungdomsråd - SUR og Enhet for mangfold og integrering - EMI. Komiteen er ikke bundet til kun å velge blant innkomne forslag til kandidater.

Tidligere vinnere

2016 – Lars Østby og Erik Andersen

2015 – Refugees Welcome to Oslo

2013 – Susanne Demou Øvergaard/Skeiv Verden

2012 – Dilek Ayhan (leder Alagra)

2011 – Vålerenga mot Rasisme

2010 – Nordic Black Theatre

2009 - Bydel Alna

2008 - Minhaj konfliktråd

2007 - Radio Latin Amerika

2006 - Internasjonal helse- og sosialgruppe

2005 - Ammerud Aktivitetssenter

2004 - Deichmanske avd. Holmlia

Les mer om OXLO