Til innhold

Bydel Stovners frivilligpriser

Om prisene

Bydel Stovner deler ut fem priser for å hylle de frivillige som står på i bydelen. De fem prisene er idrettsprisen, kulturprisen, ung ildsjel, årets ildsjel og årets Stovnerambassadør. Prisene deles ut innenfor rammen til Bydel Stovners frivillighetsstrategi.

Utdeling

Bydel Stovners frivilligpriser for 2017 ble delt ut under Stovnergallaen på Rommen Scene 25. mars.

 • Årets idrettspris gikk til Ivan Heggelund
 • Årets kulturpris gikk til Stovner eldresenters sang- og musikkgruppe
 • Årets ildsjel ble Mohamed Hagi Khayre
 • Årets unge ildsjel ble Hibo Bashir og Satha Sritharan
 • Årets Stovnerambassadør ble Bjarte Myrhol

Frist for å nominere

Fristen for å nominere kandidater til alle prisene var 12. februar 2017. Alle kan foreslå kandidater til prisen ved å sende inn sine forslag med begrunnelse.

Bydel Stovners idrettspris

Idrettsprisen kan tildeles et enkeltindivid eller en gruppe med tilknytning til idretten i Bydel Stovner som har gjort en ekstraordinær innsats som kommer den lokale befolkningen til gode.

Det legges vekt på kandidater som har bidratt innenfor rammene til Bydel Stovners frivilligstrategi til å fremme idretten på Stovner. Eksempler på argumenter som kan vektlegges: 

 • kandidater som bidrar eller har bidratt til økt samarbeid og dialog mellom frivilligheten og bydelen eller innen frivilligheten
 • kandidater som driver eller har drevet nyskapende eller utviklingsrettet arbeid
 • kandidater som satser eller har satset på lavterskeltilbud
 • kandidater som på annen måte bidrar eller har bidratt til å styrke idretten på Stovner 

Bydel Stovners kulturpris

Kulturprisen kan tildeles et enkeltindivid eller en gruppe med tilknytning til kulturlivet i Bydel Stovner som har gjort en ekstraordinær innsats som kommer den lokale befolkningen til gode.

Det legges vekt på kandidater som har bidratt innenfor rammene til Bydel Stovners frivilligstrategi til å fremme kulturlivet på Stovner. Eksempler på argumenter som kan vektlegges: 

 • kandidater som bidrar eller har bidratt til økt samarbeid og dialog mellom frivilligheten og bydelen eller innen frivilligheten
 • kandidater som driver eller har drevet nyskapende eller utviklingsrettet arbeid
 • kandidater som satser eller har satset på lavterskeltilbud 
 • kandidater som på annen måte bidrar eller har bidratt til å styrke kulturlivet på Stovner 

Ung ildsjel 

Ung ildsjel-prisen kan tildeles enkeltpersoner under 25 år i bydelen som har gjort en ekstraordinær innsats som kommer den lokale befolkningen til gode.

Det legges vekt på kandidater som har bidratt innenfor rammene til Bydel Stovners frivilligstrategi. Eksempler på argumenter som kan vektlegges: 

 • kandidater som bidrar eller har bidratt til økt samarbeid og dialog mellom frivilligheten og bydelen eller innen frivilligheten
 • kandidater som driver eller har drevet nyskapende eller utviklingsrettet arbeid
 • kandidater som satser eller har satset på lavterskeltilbud 
 • kandidater som på annen måte bidrar eller har bidratt til å styrke lokalsamfunnet

Årets ildsjel (tidl. bydelsprisen)

Prisen til Årets ildsjel kan tildeles enkeltpersoner, grupper eller institusjoner i bydelen som har gjort en ekstraordinær innsats som kommer den lokale befolkningen til gode.

Det legges vekt på at arbeidet er vedvarende innsats over lengre tid. Det legges vekt på kandidater som har bidratt innenfor rammene til Bydel Stovners frivilligstrategi. Eksempler på argumenter som kan vektlegges: 

 • kandidater som bidrar eller har bidratt til økt samarbeid og dialog mellom frivilligheten og bydelen eller innen frivilligheten
 • kandidater som driver eller har drevet nyskapende eller utviklingsrettet arbeid
 • kandidater som satser eller har satset på lavterskeltilbud 
 • kandidater som på annen måte bidrar eller har bidratt til å styrke lokalsamfunnet

Årets Stovnerambassadør 

Prisen kan tildeles et enkeltindivid eller en gruppe som har bidratt til å synliggjøre Stovner på en positiv måte utover bydelens grenser og på den måten satt Stovner på kartet. 

Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål kan rettes til: Kulturkonsulent Neha Naveen, tlf. 24 47 11 32 / 416 99 526 eller idrettskonsulent Miriam Olsbø, tlf: 970 13 652