Til innhold
Utmerkelser og priser

Bydel Nordstrands bydelspris

Om prisen

Formålet med bydelsprisen er å stimulere all frivillig innsats og kulturaktivitet i bydelen og være en oppmuntring til lokalt engasjement, nyskaping og ekstraordinær innsats. Prisen deles ut en gang i året i forbindelse med Nordstrandsdagene.
 
I 2019 deles prisen under Norstrandskonserten den 25. mai 17:00-19:00.
 
Prisen kan gis til enkeltpersoner, lag og foreninger i Bydel Nordstrand som:
  • over tid har arbeidet for at enkeltmennesker eller grupper har fått det bedre
  • har markert seg i kulturlivet lokalt til glede for bydelens innbyggere
  • har bidratt til å profilere Bydel Nordstrand utad på en positiv måte innenfor områdene idrett, kunst, kultur eller annen frivillig innsats
  • innsatsen skal fortrinnsvis være frivillig og ulønnet

Den som vinner får 10 000 kroner og et kunstverk til 5000 kroner.

Statutter for Bydel Nordstrands bydelspris (PDF 0,2MB)

Slik foreslår du kandidat

Alle innbyggere i Bydel Nordstrand oppfordres til å foreslå kandidater. 
Send ditt forslag til postmottak@bns.oslo.kommune.no innen 24. mars. 
Du må begrunne forslaget ditt.

Kontaktperson

Odd Magne Stenhaug
Telefon: 468 31 393