Til innhold

Tilskudd til kjøp av el-lastesykkel

I en midlertidig prøvekampanje gir Oslo kommune tilskudd til kjøp av elektrisk lastesykkel. Tilskuddet begrenses til 25 % av kostnaden, og maksimalt 10 000 kroner. Det er et krav at søker må motta svar på søknaden i form av tilsagn før lastesykkel kan kjøpes eller bestilles.

Søknadsskjema

Tusen takk for stor interesse for klimavennlig transport. Dessverre er tilskuddsordningen for privatpersoner nå full og det er ikke lengre mulig å søke.

Kriterier for å søke

 • Tiltaket gjelder kjøp av nye elektriske lastesykler ferdig monterte fra butikk. Det gis ikke tilskudd til kjøp av brukte sykler, byggesett eller kjøp gjennom privatperson.
 • Da dette er et pilotprosjekt gjelder tiltaket kun kjøp av lastesykkel med kasse, ikke longtail og kort lastesykkel.
 • Dersom du er usikker på om hvilken type elektrisk lastesykkel som er tilskuddsberettiget, kan du kontakte klima- og energifondet på 22 92 14 00 eller lese om forskjellige sykkeltyper her.
 • Den elektriske lastesykkelen må registreres i Falck sykkelregister eller tilsvarende register for sykler. Dette må dokumenteres ved ferdigmelding sammen med bilde av rammenummeret på sykkelen.
 • Det gis kun tilskudd til én elektrisk lastesykkel per husstand.
 • Søker må være over 18 år gammel.
 • Du kan ikke bestille den elektriske lastesykkelen, eller på noen annen måte starte med tiltaket, før du har mottatt tilsagn fra Klima- og energifondet.
 • Dersom du mottar annen offentlig støtte til tiltaket kan du ikke få støtte fra Klima- og energifondet.
 • Du må ta vare på kvitteringer/fakturaer for alle kostnader i forbindelse med kjøpet for innsending med ferdigmelding slik at du kan få utbetalt støtten. Kvitteringer/faktura må være spesifisert med varetype og mengde. Dokumentasjon av kostnader som ikke er i samsvar med norske lover og forskrifter kan ikke inngå i kostnadsgrunnlaget for beregning av tilskudd.
 • Søker må være folkeregistrert, og bosatt, i Oslo kommune.

Les mer om ulike modeller av elektriske lastesykler

Bedrift, organisasjon eller sameie/borettslag

Se tilskudd til kjøp av elektriske lastesykler for bedrifter, organisasjoner og sameier/bedrifter.

Tidligere tilskudd til vanlig el-sykkel

Rammen for tidligere tilskudd til vanlig el-sykkel er brukt opp og det er ikke lengre mulig å søke tilskudd.

Slik søker du

 • 1Tilskuddsordningen er avsluttet

  Tusen takk for stor interesse for klimavennlig transport. Dessverre er tilskuddsordningen for privatpersoner nå full og det er ikke lengre mulig å søke.

 • 2Send inn søknadskjema

  Send søknadsskjema til: fondet@kli.oslo.kommune.no eller Klima- og energifondet v/Klimaetaten, Rådhuset, 0037 Oslo. 

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Vent på svar fra Klima- og energifondet

  Saksbehandlingstiden fra søknaden er mottatt hos Klima- og energifondet til du mottar tilsagnsbrev fra oss er maksimalt 14 virkedager. Svaret sendes per e-post. 

 • 2Kjøp sykkel

  Gyldighetstiden på tilsagn til kjøp av elektrisk lastesykkel er 8 måneder.

 • 3Send inn ferdigmeldingsskjema

  Send inn ferdigmeldingsskjema med faktura/kvittering, kvittering fra Falck sykkelregister eller tilsvarende og erfaringsrapport. Tilskuddet blir utbetalt etterskuddsvis til oppgitt kontonummer (3-6 ukers behandlingstid).

  Last ned ferdigmeldingsskjema for kjøp av elektrisk lastesykkel for privatpersoner (PDF 0,1MB)

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler, kan du klage. Klagen sendes til kefsys@kli.oslo.kommune.no.

Klagefristen er 3 uker fra du mottar brev om avslag.