Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til frilufts- og naturvernorganisasjoner

Frist for å søke

31. oktober 2018. 

Kort om tilskuddet

Ordningen retter seg kun mot frilufts- og naturvernorganisasjoner. Formålet er å støtte organisasjoner som bidrar til å fremme kvalitet og mangfold i Oslos tilbud innen friluftsliv, og støtter opp under arbeid for å ivareta naturen.

Søkere bør ta hensyn til miljø i planlegging og gjennomføring av tiltak.

Kriterier for å søke

 • Søker du om tilskudd skal tiltakene primært rettes mot Oslos innbyggere
 • Tiltakene må gjennomføres i tråd med beskrivelser i søknaden
 • Annonsering og kunngjøring av tiltakene må vise at de er støttet av Oslo kommune

Vi gir ikke tilskudd til drift til organisasjoner som faller inn under andre tilskuddsordninger i Oslo kommune, men tilskudd til tiltak kan innvilges på tross av at det faller inn under andre tilskuddsordninger, hvis formålet med tiltaket er i tråd med § 1 i forskriften.

Vi tildeler ikke tilskudd i strid med EØS-avtalens forbud mot ulovlig offentlig støtte.

Forskrift

Forskrift om tilskudd til idretts-, frilufts- og naturvernorganisasjoner.

Krav til rapportering

Send rapport og regnskap for bruken av tildelte midler til oss innen 1. april 2020. Sendes til samme sted som du sendte søknaden.

Slik søker du tilskudd til frilufts- og naturvernorganisasjoner

 • 1Skriv søknad og signer

  Dette må søknaden inneholde:

  • Opplysninger om hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av tiltak
  • Prosjektbeskrivelse med bakgrunnen for og formålet med gjennomføring av tiltaket
  • Fremdriftsplan med beregnet start- og avslutningstidspunkt
  • Budsjett og finansieringsplan
  • Attest for skatt og merverdiavgift som ikke er eldre enn 6 måneder på søknadstidspunktet. Det gjøres unntak fra dette kravet for tilskuddsmottakere som dokumenterer at de ikke er skatte- og merverdiavgiftspliktige
  • Organisasjonens vedtekter
 • 2Send inn søknaden

  Søknaden sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no eller per post til Bymiljøetaten, juridisk avdeling, Postboks 636 Løren, 0507 Oslo.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Vi sender ut vedtaksbrev så snart endelig vedtak er klart

Klage

Får du avslag på søknaden kan du klage. Klagen må sendes til oss innen tre uker.

Kontaktinformasjon for tilskuddet

Spørsmål om friluftsliv

Reidun Bolsø
Mobil: 959 71 990
E-post:

Spørsmål om natur

Tea Turtumøygard
Mobil: 952 75 952
E-post:

Spørsmål om hvordan man kan skape grønne arrangement

Line Tveiten
Mobil: 452 81 590
E-post: