Til innhold

Støtte til grønne prosjekter i Bydel Østensjø

Frist for å søke

1. april 2019.

Kort om tilskuddet

Vi har til sammen 100 000 kroner i denne tilskuddsordningen i 2019. 
Målet med å dele ut de grønne midlene er å gjøre bydelen til en grønnere bydel ved å 

  • forbedre bomiljøet
  • redusere forurensning, utslipp eller støy
  • bevare naturmangfold 

Kriterier for å søke

  • Søker skal ha tilknytning til Bydel Østensjø, eller ha sin aktivitet i Bydel Østensjø. Prosjektet/ aktiviteten må gjennomføres i Bydel Østensjø.
  • Søker må dokumentere nødvendige godkjenninger fra aktuell myndighet, der forhold i tilknytning til aktiviteten er regulert i lov, forskrift, retningslinjer eller andre bestemmelser, eventuelt at andre miljømessige forhold er vurdert.
  • Aktiviteten/ tiltaket må gi et positivt bidrag til miljøet. Det gis ikke støtte til ordinær drift/ lønnsutgifter

Hvem kan søke

Lag, enkeltpersoner, organisasjoner (med unntak av politiske partier), uformelle grupper, borettslag, sameier, samt kommunalt støttet virksomhet f.eks. sykehjem, seniorsenter og frivilligsentral.

Retningslinjene for midler til Grønne prosjekter fra Bydel Østensjø finner du her (PDF 0,1 MB)

Rapportering

For rapportering kan du bruke vårt rapporteringsskjema på tildelte midler til grønne prosjekter (PDF, 0,1MB).

Kontaktinformasjon

Torunn Nyrnes
Telefon: 415 63 627
E-post: postmottak@bos.oslo.kommune.no

Slik søker du støtte til grønne prosjekter i Bydel Østensjø

Etter at du har sendt søknaden

  • 1Behandling av søknadene

    Søknader som har kommet inn behandles av Bydelsutviklings-, miljø og kulturkomiteen.

Klage

Vedtak fattet av Bydelsutviklings-, miljø og kultur komiteen kan påklages. Klagen behandles i Bydelsutvalget. Klage skal sendes til Bydel Østensjø innen tre uker etter at underretning om vedtaket er kommet fram til søker.