Til innhold

Løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Løpende tildeling av tilskudd til kunst- og kulturtiltak i Oslo

Frist for å søke

Søknadsfristen er senest åtte uker før tiltaket skal gjennomføres. Du kan søke om tilskudd til tiltak som skjer i 2019 fra og med 1. november 2018.

Behandlingstid

På grunn av stor søknadsmengde vil behandlingstiden ta minst 12 uker. 

Kort om tilskuddet

Tilskudd til åpne og publikumsrettede kunst- og kulturtiltak i Oslo presentert av profesjonelle kunstnere. Tilskuddsordningen skal bidra til kvalitet og mangfold i Oslos kunst og kulturtilbud, støtte formidling av kulturarven og stimulere til nytenkning og utvikling. For 2018 er rammen økt for å kunne støtte tiltak som bidrar til økt byliv i sentrum. Satsningen på økt byliv er en del av prosjektet Bilfritt Byliv.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Kunstnere, kulturaktører, organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet kan søke om tilskudd.

Kriterier og prioriteringer

Det kan gis tilskudd til:

 • Åpne og publikumsrettede kunst- og kulturtiltak
 • Tiltak hvor profesjonelle kunstnere medvirker
 • Tiltak som finner sted i Oslo
 • Tiltak som bidrar til økt byliv i sentrum

Det gis ikke tilskudd til:

 • Ordinær drift
 • Tiltak som har en utpreget kommersiell karakter
 • Tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed
 • Tiltak med en profil avgrenset til lokalmiljøet
 • Rene amatørtiltak
 • Forprosjekter, konseptutvikling, manusutvikling og annet utviklingsarbeid
 • Produksjon av bøker, publikasjoner eller filmer

Det gis ikke tilskudd til institusjoner, organisasjoner og virksomheter som mottar driftstilskudd fra Oslo kommune. Unntak kan gjøres for tiltak som ikke er relatert til virksomhetens ordinære drift og som har særskilt interesse for Oslo. 

Forskrift

Forskrift om løpende tildeling av tilskudd til kunst- og kulturtiltak.

Krav om rapportering

Det må leveres signert skjema for regnskap og rapport for bruken av midlene senest seks uker etter at tiltaket er avsluttet. Tilskuddsmottakere finner veiledning til innsending av skjema for regnskap og rapport i sitt vedtaksbrev.

Tildelinger

2018

Kontaktinformasjon

Kulturetaten, Oslo kommune
Jakob Jones
Telefon: 479 00 976
E-post: tilskudd@kul.oslo.kommune.no

Har du spørsmål som gjelder økt byliv i sentrum?

Mari F. Sundet, Kulturetaten
Telefon: 482 07 284
Se også nettsiden til Bilfritt Byliv

Slik søker du løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftelse

  Vi sender deg en bekreftelse på mottatt søknad med et referansenummer.

 • 2Tildeling av tilskudd

  Når vedtak er fattet, vil du få skriftlig beskjed om utfallet. Tildelinger vil bli lagt ut på denne siden.

 • 3Utbetalingsanmodning og attest

  For å få utbetalt tilskuddet må du sende inn utfylt utbetalingsanmodning og attest på skatt-og merverdiavgift.

  Tilskuddsmottakere finner veiledning til innsending av utbetalingsanmodning i sitt vedtaksbrev.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Klagefristen er 3 uker etter at du har mottatt vedtaket.