Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Grønne midler i Bydel Stovner

Frist for å søke

8. februar 2019.

Kort om tilskuddet

I forbindelse med at Oslo er europeisk miljøhovedstad 2019 deler vi ut midler til grønne tiltak i bydelen.

Eksempler på tiltak

 • Ombruk, reparasjonsaktiviteter og byttemarkeder
 • Aktiviteter som støtter biologisk mangfold, bygging av insektshotell, bievennlig beplantning
 • Miljøformidling/miljøteater/workshops
 • Bærekraftig matkultur/marked
 • Urban dyrking og urbane landbrukstiltak (husdyrhold, akvakultur, birøkt)
 • Redesign av tekstiler/møbler
 • Grønn mobilitet

Kriterier for å søke

Prosjektet må oppfylle følgende kriterier:

 • Prosjektet må ha forankring i bydelen og skje innenfor bydelenes grenser.
 • Prosjektet skal ha en klar miljøprofil og bidra til å bedre miljøet på kort og lang sikt.
 • Prosjektet skal skape en positiv miljøeffekt for nærmiljøet
 • Gjennomføres i 2019, men kan kobles til en langsiktig innsats ved at man bygger videre på eksisterende initiativ, nettverk og aktiviteter.

Hvem kan søke

Enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, institusjoner, prosjekter, lokale lag og foreninger, sameier og borettslag med lokal forankring til bydelen kan søke. Bydelens egne tjenestesteder og kommunalt støttede virksomheter som fritidsklubber, sykehjem, eldresenter, frivillighetssentralen og lignende vil etter søknad også vurderes.

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta tilsagnsbrev

  Alle søkere blir kontaktet når vedtaket er fattet.

 • 2Utbetaling av midler

  Søkere som blir tildelt midler får utbetalt beløpet etter at vedtak er fattet.

 • 3Rapportering

  Alle mottakere av støtte skal levere rapport for mottatte midler så snart som mulig etter at tiltaket er gjennomført.

  Rapporteringsskjema for Grønne midler i Bydel Stovner (ODT)

Klage

Du kan klage om tildeling av midler. Klagefrist er tre uker etter mottatt vedtak.

Klage sendes til postmottak@bsr.oslo.kommune.no  eller per post til Bydel Stovner, Karl Fossums vei 30, 0985 Oslo.

Klager blir behandlet av Miljø- og byutviklingskomiteen.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om tilskuddsordningen kan rettes til rune.trondhjem@bsr.oslo.kommune.no