Til innhold

Ungdomsmidler i Bydel Vestre Aker

Frist for å søke

Søknadsfristen er 28. april 2017.

Kriterier for å søke

  • midler skal gå til aktiviteter med og for ungdom i alderen 13-19 år
  • ungdom skal være aktive i planleggingen og gjennomføringen av tiltaket, prosjektet eller aktiviteten
  • tiltaket skal være lavterskel og skal komme flere til gode
  • tiltakene skal bidra til å starte/ bedre aktiviteter som benyttes av barn og unge
  • arrangementer som avholdes i bydelen vil bli prioritert
  • det gis ikke midler til generell drift

Det er satt av totalt 220 000 kroner for Bydel Vestre Aker.

Kontaktinformasjon

Jeanette Wold
E-post: 
jeannette.wold@bva.oslo.kommune.no
Telefon: 23 47 60 48

Slik søker du tilskudd til ungdomstiltak i Bydel Vestre Aker