Til innhold

Ferieleir for barn og unge

Tilskudd til ferieleir for barn og unge i frivillig regi

Frist for å søke

Søknadsfrist er 15. januar inneværende år.

Kort om tilskuddet

Tilretteleggere av ferieleire for barn og unge fra Oslo kan søke om tilskudd til drift. Tilskuddet tildeles skjønnsmessig. Det gjøres en vurdering blant annet basert på antall deltakere, deltageravgift og lengde på opphold. Grad av frivillig innsats vektlegges. Det er en målsetning at tilskuddet skal bidra til et ferietilbud som til sammen favner bredden og mangfoldet blant barn og unge i byen.

Kriterier for å søke

 • Hovedmålgruppe er frivillige organisasjoner eller lignende, som arrangerer ferieleir for barn og ungdom fra Oslo
 • Ferieleirtilbudet kan foregå i annen kommune, men tilbudet må være åpent for alle barn og unge i Oslo
 • Ferieleiren kan være et dagtilbud uten overnatting
 • Det gis ikke tilskudd til ferieleirtilbud som arrangeres av kommersielle interesser
 • Det er ikke anledning å søke om dette tilskuddet til opphold på ferieleir for enkeltindivider
 • Det må være levert godkjent rapport og regnskap for å motta nytt tilskudd til ferieleir

Krav til rapportering

Det skal leveres rapport og regnskap for bruken av midlene så snart som mulig, og senest 1. mai året etter tildelingen.

Kontaktinformasjon

Kulturetaten ved Seksjon for kulturtilskudd
Birgitte Sandve
Telefon: 953 31 678
E-post: tilskudd@kul.oslo.kommune.no

Slik søker du tilskudd til sommerferieleir for barn og ungdom

 • 1Fyll ut søknaden

  Elektronisk søknadsskjema for tilskudd til sommerferieleir for barn og ungdom finner du her. Skjema gir deg veiledning underveis.

  Søknaden må inneholde:

  • Kontaktinformasjon, søknadsbeløp, osv. skal søknaden inneholde
  • Beskrivelse av ferieleiren, målgrupper, hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring, beskrivelse av eventuelle tidligere gjennomførte ferieleire og budsjett med finansieringsplan.
 • 2Last opp vedlegg

  Søknaden må inneholde: beskrivelse av ferieleiren, målgrupper, hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring, beskrivelse av eventuelle tidligere gjennomførte ferieleire, og budsjett med finansieringsplan.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftelse

  Du mottar en bekreftelse på at søknaden er mottatt. I bekreftelsen inngår estimert saksbehandlingstid.

 • 2Fordeling av midler

  Vedtaket om fordeling av midlene fattes i mars. Når vedtak er fattet, vil søker få beskjed om utfallet på e-post.

 • 3Utbetaling av midler

  For å få utbetalt tilskuddet må du sende inn utfylt utbetalingsanmodning og attest på skatt-og merverdiavgift.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler, kan du klage. Klagen sendes til Kulturetaten. Klagefrist er tre uker fra du mottar brev fra etaten.