Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner - grunnstøtte

Statens tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner - grunnstøtte

Frist for å søke

23. april 2019.

Kort om tilskuddet

Vi gir tilskudd til drift av lokale medlemsbaserte innvandrerorganisasjoner i Oslo. Tilskudd gis med 300 kroner per tellende medlem, maksimum tilskudd er 75 000 kroner.

Kriterier for å søke

For å motta grunnstøtte må organisasjonen oppfylle flere krav:

 • Ha organisasjonsnummer og fylle være registrert i Frivillighetsregisteret (PDF 0,1MB)
 • Ha minst 80 tellende medlemmer. Et tellende medlem er et medlem som har betalt minst 100 kroner i medlemskontingent (80 kroner for de under 18 år), har betalt via bank, er bosatt i Oslo og er fem år eller eldre.
 • Være aktiv og gjennomføre aktiviteter i Oslo som bidrar til å øke medlemmenes tillit til og tilhørighet i det norske samfunnet, og til økt arbeids- og samfunnsdeltakelse.
 • Ha vært i drift i minst ett år.
 • Ha demokratiske vedtekter og en demokratisk valgt ledelse.

Fullstendige retningslinjer for tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner (PDF 0,3MB)

Krav til rapportering

Det må leveres årsrapport og regnskap for bruken av midlene innen 1. februar året etter tildelingen. 

Tidligere tildelinger

Fordeling av tilskuddsmidler 2018 (PDF 0,6MB)

Fordeling av tilskuddsmidler 2018 (PDF 0,4MB)

Fordeling av tilskuddsmidler 2017 (PDF 0,2MB)

Fordeling av tilskuddsmidler 2016 (PDF 0,4MB)

Fordeling av tilskuddsmidler 2015 (PDF 0,3MB)

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftelse

  Alle søkere vil motta bekreftelse på e-post at søknaden er mottatt. Alle søkere vil kort tid etter søknadsfristen motta brev angående kontroll av medlemslisten.

 • 2Behandling av søknader

  Søknadene behandles i Enhet for mangfold og integrering, Velferdsetaten.

 • 3Få svar

  Direktøren i Velferdsetaten fatter vedtak om fordeling av midler. Når vedtak er fattet, vil dere få skriftlig beskjed. Dere kan forvente å få svar på søknaden i juni 2019.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Klagefrist er tre uker etter at du har mottatt vedtaket.

Kontaktinformasjon

Velferdsetaten, Seksjon tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner
E-post: tilskudd@vel.oslo.kommune.no 
Telefon:  952 66 650