Til innhold

Folkemengde og endringer

Per 1. januar 2018 bodde det 673 469 innbyggere i Oslo. Gjennom 2017 vokste Oslo med totalt 6 710 innbyggere. Folketilveksten var med det 1 659 lavere enn i 2016, og den laveste årlige folketilveksten i Oslo siden 2003.

Det er nedgangen i nettoinnflyttingen som utgjør den største forskjellen mellom 2017 og de foregående årene, særlig er det et betydelig innenlands flyttetap som stikker seg ut. Vi må tilbake til år 2000 for å finne et år med lavere netto innflytting til Oslo. Fødselsoverskuddet (fødte minus døde) på 5 596 var noe lavere enn de seneste årene, men stod likevel for 83 prosent av den samlede folketilveksten gjennom året.

Den nedadgående trenden i folketilvekst gjelder også for landet som helhet. Oslo hadde i 2017 den nest høyeste folketilveksten av alle fylkene i Norge, etter Akershus. Folketilveksten i Oslo og Akershus utgjorde til sammen 44 prosent av folketilveksten i Norge.

Tabell. Befolkningsendringer i Oslo. 2012-2017.
201220132014201520162017
Folketallet ved inngangen av året613285623966634463647676658390666759
Fødte101339874101549899100419548
Døde436241533956404240383952
Fødselsoverskudd577157216198585760045596
Innvandring166741680015773151001304412983
Utvandring107751056386861046698029503
Innflytting, innenlandsk286982884029590315603060430883
Fraflytting, innenlandsk295173017329488312673144533259
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring508049047189492724011104
Netto innvandring589962377087463432573480
Netto innflytting, innenlandsk-819-1333102293-841-2376
Folketilvekst1068110497132131071483676709
Folketallet ved utg. av året623966634463647676658390666757673469

Se statistikk over folkemengde her.
(Statistikk for folkemengde per 1.1.2018 er enn så lenge kun tilgjengelig på bydelsnivå, ikke delbydels- og grunnkretsnivå. Dette kommer i statistikkbanken løpet av mars/april)

Fødte og døde i 2017

Det ble født 9 548 barn i Oslo i 2017, hvilket var 494 flere fødte enn i 2016. Samtidig var det også en nedgang i antall døde, fra 4 038 døde i 2016, til 3 952 i 2017. Samlet ga dette et fødselsoverskudd (fødte-døde) i 2017 på 5 596.

Sett i forhold til antall kvinner i fødedyktig alder er antall fødte i 2017 lavt, og bidrar til å forlenge en fruktbarhetstrend som i all hovedsak har vært nedadgående siden 2009.

Se statistikk over antall fødte finner her.
(Detaljert statistikk over fødte i 2017 vil bli tilgjengelig i statistikkbanken i april)

Se statistikk over antall døde finner her.
(Detaljert statistikk over døde i 2017 vil bli tilgjengelig i statistikkbanken i april)

Flytting i 2017

I alt hadde Oslo i 2017 en netto innflytting på 1 104. Det ble i alt registrert 43 866 flyttinger til Oslo og 42 762 flyttinger ut av Oslo.

Oslo hadde et utflyttingsoverskudd i den innenlandske flyttingen med 2376 flere utflyttere enn inn­flyttere. Vi må tilbake til 1982 for å finne et år med større innenlands flyttetap for Oslo.

Netto innvandringen har hatt en jevnt nedadgående trend siden 2014, men nedgangstrenden stoppet opp i 2017. Nettoinnvandringen i 2017, på 3 480 var snaut 250 høyere enn i 2016.

Se statistikk over flytting her.
(Detaljert statistikk over flytting i 2017 vil bli tilgjengelig i statistikkbanken i mai)