Til innhold

Folkemengde og endringer

Per 1. januar 2017 bodde det 666 757 innbyggere i Oslo. Gjennom 2016 vokste Oslo med totalt 8 367 innbyggere. Dette er lavere enn veksten i 2015, men på omtrent samme nivå som 2005. Litt over 70 prosent av veksten kom som resultat av naturlig tilvekst (fødte - døde), mens resten skyldtes innflyttingsoverskudd.

 

Tabell. Befolkningsendringer i Oslo. 2011-2016
201120122013201420152016
Folketallet ved inngangen av året599 230613 285623 966634 463647 676658 390
Fødte10 16810 133987410 154989910 041
Døde435043624153395640424038
Fødselsoverskudd581857715721619858576004
Innvandring18 74416 67416 80015 77315 10013 044
Utvandring10 00210 77510 563868610 4669802
Innflytting, innenlandsk28 21428 69828 84029 59031 56030 604
Fraflytting, innenlandsk28 63129 51730 17329 48831 26731 445
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring832550804904718949272401
Netto innvandring874258996237708746343257
Netto innflytting, innenlandsk-417-819-1333102293-841
Folketilvekst14 05510 68110 49713 21310 7148367
Folketallet ved utg. av året613 285623 966634 463647 676658 390666 757

Folkemengde per 1.1. 2017

Gjennom 2016 økte folkemengden i Oslo fra 658 390 til 666 757 personer. Befolkningsveksten på i alt 8 367 innbyggere var 2 347 lavere enn i 2015, og den laveste veksten siden 2005. Den prosentvise befolkningsveksten var i 2016 på 1,27 prosent.

Befolkningsveksten i 2016 var spesielt lav i fjerde kvartal. Fjerde kvartal i 2016 hadde en vekst på kun 66 personer, mot et gjennomsnitt siste fem år på 1 930 personer. Dersom fjerde kvartal hadde hatt en befolkningsvekst på linje med gjennomsnittet siste fem år, ville veksten gjennom 2016 vært på 
10 165 personer, eller snaut 550 lavere enn veksten i 2015.

Se statistikk over folkemengde

(Statistikk for folkemengde per 1.1.2017 er enn så lenge kun tilgjengelig på bydelsnivå, ikke delbydels- og grunnkretsnivå. Dette kommer i statistikkbanken løpet av mars/april)

Fødte og døde i 2016

Det ble født 10 041 barn i Oslo i 2016, hvilket var 143 flere fødte enn i 2015. Samtidig var antall døde omtrent uforandret, fra 4 042 døde i 2015, til 4 038 i 2016. Samlet ga dette et fødselsoverskudd (fødte-døde) i 2016 på 6 004.

Sett i forhold til antall kvinner i fødedyktig alder er antall fødte i 2016 forholdsvis lavt, og bidrar til å forlenge en fruktbarhetstrend som i all hovedsak har vært nedadgående siden 2009.

Se statistikk over antall fødte

Se statistikk over antall døde

(Detaljert statistikk over døde i 2016 vil bli tilgjengelig i statistikkbanken i mars/april)

Flytting i 2016

I alt hadde Oslo i 2016 en netto innflytting på 2 401. Det ble i alt registrert 43 648 flyttinger til Oslo og 41 247 flyttinger ut av Oslo.

Oslo hadde et utflyttingsoverskudd i den innenlandske flyttingen med 841 flere utflyttere enn innflyttere. Vi skal imidlertid ikke lenger tilbake enn til 2013 for å finne et år med høyere innenlandsk flytteunderskudd.  

Flytteregnskapet mellom Oslo og utlandet endte med et innvandringsoverskudd på 3 242. Dette til-svarte en nedgang i nettoinnvandringen med 1 392 sammenlignet med 2015. Det var også den lav¬este netto innvandringen siden 2005. 

Det flyttet i alt 13 044 personer fra utlandet til Oslo, mens 9 802 personer flyttet motsatt vei. Antall innvandringer har hatt en nedadgående tendens siden 2011. Når det gjelder utvandringene i samme tidsrom har disse vært mer varierende fra år til år. Dette skyldes bl.a. at mange utvandrer uten å melde flytting. Skattedirektoratet gjør dermed etterskuddsvise utvandringsvedtak med noe ujevne mellomrom. Dette skaper et betydelig etterslep i utvandringsstatistikken som igjen gjør det vanskelig å tolke de årlige variasjonene.

Se statistikk over flytting
(Detaljert statistikk over flytting i 2016 vil bli tilgjengelig i statistikkbanken i april/mai)