Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Myntgata 2 – midlertidig bruk

Myntgata 2 – midlertidig bruk

Oslo kommune leier midlertidig ut ledige lokaler i Myntgata 2, mens arbeidet med å omregulere og klargjøre eiendommen for fremtidig utvikling og bruk pågår. Gårdsrommet kan også brukes til aktivitet som bidrar til økt byliv.

Midlertidige utleie av lokaler

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) leier midlertidig ut ledige lokaler i Myntgata 2. I dag er lokalene leid ut til kommunale, statlige og private virksomheter som: Forsvaret, Bykuben, kunstnere og private virksomheter. 

Vi annonserer ledige lokaler i Myntgata 2 fortløpende på Finn.no. Når vi ikke har ledige lokaler finner du ingen annonse der. 

Kulturetaten disponerer bygget kalt Kavallerikasernen og leier den ut midlertidig til atelier for billedkunstnere. Oslobiennalen holder også til i Kavallerikasernen. 

Aktiviteter og arrangementer i gårdsrommet

På eiendommen er det et stort frodig gårdsrom, på rundt 5500 , som er åpent for alle. Det består av et grøntområde med løvtrær og busker, som er omkranset av asfaltert/brosteinbelagt areal. Gårdsrommet er en del av programmet til Bilfritt byliv hvor Oslo kommune ønsker å aktivisere områder i byen til økt byliv. Gårdsrommet kan derfor benyttes til ulike arrangementer som bidrar til dette.

Send forespørsler om bruk av gårdsrommet til ulike arrangement til Eiendoms- og byfornyelsesetaten: postmottak@eby.oslo.kommune.no

Videreutvikling av gårdsrommet våren 2019

Gårdsrommet i Myntgata 2 skal videreutvikles våren 2019. Med planlagte tiltak blir området enda mer attraktivt som et offentlig tilgjengelig område, som vi ønsker at folk i alle aldre skal bruke aktivt.

Mandag 1. april starter Bymiljøetaten arbeidet med å sette opp et langt huskestativ for yngre og flere treningsapparater for alle aldersgrupper. Noe av asfalten skal erstattes med grus, og gårdsrommet får enda flere sitteplasser og bord.

Vi foreventer å være ferdige med disse tiltakene i mai/juni.

Program for Bilfritt Byliv er initiativtaker og Bymiljøetaten står for selve byggingen.

  • Prosjekterende: Landskaperiet AS
  • Entreprenør: CH prosjekt AS og Skaaret landskap AS

Oslobiennalen våren 2019

Denne våren gjennomføres det flere kunstprosjekter i regi av Oslobiennalen i gårdsrommet. Oslobiennalen er initiert og finansiert av Oslo kommune Kulturetaten og har kontorer i Myntgata 2.

Kalender


Se hele kalenderen

Bakgrunnen for utviklingen av Myntgata 2

Oslo kommune kjøpte Myntgata 2 av Forsvarsbygg i juni 2017, og i august samme år overtok kommunen ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten eiendommen.

Eiendommen er på nesten 13 mål og består av fem bygninger som omkranser et stort gårdsrom. Hele eiendommen, inkludert gårdsrommet, er i kommuneplanen regulert til bevaring med nasjonale kulturminneinteresser.

Bygningene var opprinnelig staller og kaserner for militære avdelinger tilknyttet Akershus festning. Alle bygningene, bortsett fra «Tyskerbrakka», er oppført i siste halvdel av 1800-tallet og ble betydelig ombygd på 1950-tallet. Det er knyttet store verneinteresser til kvartalet. «Tyskerbrakka» ble oppført i 1949, og er den eneste bygningen som ikke er fredet.

Frem til 2013 hadde Miljødepartementet sine lokaler i Myntgata 2. 

Fremtidig bruk

Målet for kommunens utvikling og fremtidig bruk av Myntgata 2 er å sikre areal til nødvendige kommunale behov, samtidig som det bidrar til ønsket byutvikling med økt byliv i Kvadraturen.

Utdanningsetaten har startet arbeidet med å omregulere eiendommen, blant annet til skoleformål.

En anbefaling for fremtidig bruk av Myntgata 2 ble utarbeidet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten i samarbeid med flere kommunale virksomheter, og ble oversendt til Byrådsavdeling for byutvikling den 15. desember 2017:

Vedleggene til utredningen utgjør nesten 350 sider, og er ikke lagt ut på nett. De som ønsker å se enkelte eller alle vedleggene kan kontakte Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Åpent møte 17. oktober 2017

Eiendoms- og byfornyelsesetaten arrangerte et åpent møte om fremtidig bruk av Myntgata 2 tirsdag 17. oktober 2017. Her orienterte Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren og Utdanningsetaten om Oslo kommunes arbeid med eiendommen. I tillegg presenterte flere private aktører sine innspill til hva Myntgata 2 kan utvikles til/brukes til.

Presentasjonene fra møtet

Kontakt oss

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonsrådgiver

Solveig Pettersen

Mobilnummer
958 82 631

E-post

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonssjef

Lena Nesset

Mobilnummer
452 78 413

E-post