Til innhold

Myntgata 2

Myntgata 2

Oslo kommune jobber med å utrede fremtidig bruk av Myntgata 2. 

Hva skal vi gjøre?

Eiendoms- og byfornyelsesetaten fikk i oppdrag å utrede og anbefale fremtidig bruk av Myntgata 2. Målet for kommunens utvikling og fremtidig bruk av Myntgata 2 er å sikre areal til nødvendige kommunale behov, samtidig som det bidrar til ønsket byutvikling med økt byliv i Kvadraturen.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har i samarbeid med flere kommunale virksomheter utarbeidet en anbefaling for fremtidig bruk av Myntgata 2. Denne ble oversendt til Byrådsavdeling for byutvikling den 15. desember 2017:

Bakgrunn

Oslo kommune kjøpte Myntgata 2 av Forsvarsbygg juni 2017, og den 1. august overtok Oslo kommune eiendommen.

Eiendommen er på nesten 13 mål og består av fem bygninger som omkranser et stort gårdsrom. Bygningene var opprinnelig staller og kaserner for militære avdelinger tilknyttet Akershus festning. Alle bygningene, bortsett fra «Tyskerbrakka», er oppført i siste halvdel av 1800-tallet og ble betydelig ombygd på 1950-tallet. «Tyskerbrakka» ble oppført i 1949, og er den eneste bygningen som ikke er fredet. Navnet «Tyskerbrakka» kommer av at bygningen består av moduler som er satt sammen, en byggemetode som ble brukt av tyskerne under andre verdenskrig.

Frem til 2013 hadde Miljødepartementet sine lokaler i Myntgata 2. 

Midlertidig bruk

Eiendoms- og byfornyelsesetaten er i gang med å leie ut midlertidig ledige lokaler i bygg 30/Artilleristallen og bygg 32/Kavalleristallen. Mer informasjon finner du i prospektet på Finn.no 

Åpent møte 17. oktober 2017

Eiendoms- og byfornyelsesetaten arrangerte et åpent møte om fremtidig bruk av Myntgata 2 tirsdag 17. oktober 2017. Her orienterte Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren og Utdanningsetaten om Oslo kommunes arbeid med eiendommen. I tillegg presenterte flere private aktører sine innspill til hva Myntgata 2 kan utvikles til/brukes til.

Presentasjonene fra møtet

Kontakt oss

Kommunikasjonsrådgiver

Solveig Pettersen

Mobilnummer
958 82 631

E-post