Til innhold

Byruter for sykkel

Introduksjon

For å få et sammenhengende sykkelveinett innenfor Ring 3 etablerer vi åtte nye byruter.

Fakta om byrutene

  • Byrutene er den viktigste delen av kommunens sykkelsatsing
  • De åtte byrutene utgjør til sammen ca. 55 km med vei og gate
  • Byrutene etableres trinnvis, og tiltak utføres fortløpende

Hvor går byrutene?

Byrutene utgjør til sammen om lag 55 kilometer, og etablerer sammenhengende forbindelser for sykkel innenfor Ring 3.

Se detaljert kart over byrutene

Les om de åtte byrutene

Aktuelt arbeid med byrutene

Hva skal byrutene gjøre?

For å få et sammenhengende sykkelveinett innenfor Ring 3 etablerer vi åtte nye byruter.

Byrutene etableres trinnvis, og tiltak utføres fortløpende. Etableringen av byrutene handler om alt fra enkle tiltak, som motstrøms sykkelfelt i enveisregulerte gater, sykkelbokser i kryss og sykkelpassasjer, til omfattende prosjekter som krever regulering og bygging. 

Hvorfor lager vi egne byruter?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transport og luftkvalitet. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Ved å gi syklistene egne arealer vil færre sykle på fortauet, og dermed vil forholdene for de gående også bedres.

Et mål i byrådserklæringen er å etablere 60 km vei som er tilrettelagt for sykling i løpet av 2019. Det er også et mål å etablere fem nye forbindelser innen 2017. I forslag til den nye planen for det fremtidige sykkelveinettet i Oslo, som er utarbeidet av Statens vegvesen og Oslo kommune, er det laget et tettere sykkelveinett. Med utgangspunkt i det nye sykkelveinettet er det definert åtte byruter som gir et sammenhengende sykkelveinett innenfor Ring 3. De fem byrutene fra byrådserklæringen er en del av disse åtte byrutene.

På enkelte av byrutene er det ikke mulig å opparbeide et tilfredsstillende tilbud innen utgangen av 2019. Det skal derfor etableres traseer som kan benyttes i påvente av ny sykkelinfrastruktur. Flere av byrutene har også grener i ytterpunktene og flere traseer gjennom sentrum.

Meld deg på nyhetsbrev

Vi har laget et nyhetsbrev om byrutene. Meld deg på nyhetsbrev om byrutene her.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Send oss e-post

E-post

Oslo kommune

Telefon
21 80 21 80

Mer informasjon om byrutene

Kart

Bakgrunn