Til innhold

Pilotområder Bilfritt byliv 2017

Sommeren 2017 starter arbeidet med å fremme bylivet i ulike gater i Oslo sentrum, og byrådet har valgt ut seks pilotområder hvor det er et stort potensial til å øke bylivet.

Bilfritt byliv pilotområderBilfritt byliv pilotområder

Se hele kartet som PDF (3MB).

Pilotområdene skal bidra til byliv utover Karl Johans gate, og flere av dem vil være med å trekke bylivet ned mot fjorden.

1. Deler av Øvre Slottsgate

Dette er et av de første områdene hvor det skal satses på mer byliv. 

Gateareal vil leies ut til uteservering og vil kunne lånes ut til aktiviteter og arrangementer. Det vil settes opp et bymøbel og blomsterkasser i gaten. I tillegg vil det bygges et utekontor for de som ønsker litt frisk luft i arbeidsdagen.

2. Fridtjof Nansens plass, Roald Amundsens gate og Kjeld Stubs gate

Det vil bli flere gratis sitteplasser i området, nye lysarmatur vil gi bedre lys og elementer vil settes opp for å skille områdene for gående og kjørende.

Gateareal vil leies ut for uteservering, handel eller annet, og vareleveringen vil bli godt ivaretatt. I Kjeld Stubs gate utformer studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo et utekontor som kan brukes av alle, og nye bysykkelstativ vil bli etablert.

3. Møllergata sør

I Møllergata sør vil det opprettes et utendørs oppholdsrom med ulike type bymøbler, inkludert en e-benk som gir wifi og lademuligheter. Planter og blomster vil brukes til å gjøre området trivelig, det vil bli bredere, fargemarkert fortau, sykkelparkering og bysykkelstativ.

4. Kongens gate – sør

I Kongens gate planlegges aktiviteter fra og med høsten 2017. Det er et mål at Kongens gate skal oppleves lysere, tryggere og som en gate som tilbyr aktivitet for barn og unge. Derfor vil det blant annet bli bedre belysning under broen til festningen og etableres et område for sykkellek.

5. Kongens gate – nord

Kongens gate skal tilrettelegges for sykling, og det vil legges sykkelfelt langs Kongens gate nord.

6. Tordenskiolds gate og Rosenkrantz gate

I Tordenskiolds- og Rosenkrantz gate planlegges aktiviteter fra høsten 2017. Gateareal vil leies ut til uteservering, handel eller annet, og lånes ut til aktiviteter og arrangementer. Det vil bli mer plass til gående, flere sitteplasser og flere planter og blomster. En «parklet» (gatemøbel) vil bli satt opp med utsikt mot sjøen, det vil bli motstrøms sykkelfelt, nye lysarmaturer og flere bysykkelstativ.

Om tilskudd