Til innhold

Folkehelseprosjekt i barnehager

Kontakt

Kontaktperson

Julie Dønnestad

Telefon

954 88 620

E-post

Postadresse

Ammerudveien 22, 0958 OSLO

Besøksadresse

Ammerudveien 22, 0958 OSLO

Hva

Grunnet levekårsutfordringer i Bydel Grorud, har bydelen folkehelse som ett av sine satsingsområder. Gjennom individ- og gruppebaserte tiltak som kan bedre befolkningens helse, ønsker bydelen å oppnå en positiv levekårsutvikling.

Det første prosjektet omfattet folkehelse i barnehagene. Målsettingen med dette prosjektet er at barnehagene skal bidra til at barna etablerer gode vaner tidlig, og at alle barn oppfyller helsemyndighetenes anbefalinger for kosthold og fysisk aktivitet

Hvor

Bydel Grorud ligger ved Lillomarka øst i Oslo og har ca. 27 000 innbyggere.

Hvorfor

Den langsiktige hensikten med arbeidet er å bidra til bedre helse i befolkningen, redusere forekomsten av livsstilssykdommer og utjevne sosiale forskjeller i helse.

Når

2013 -

Kontaktpersoner

Barn og unge

Prosjektmedarbeider

Julie Dønnestad

Mobilnummer: 954 88 620

E-post:

Barn og unge

Avdelingssjef

Morten Sanden

E-post: