Til innhold
Valg

Når og hvor kan du stemme ved valget i Oslo?

Forhåndsstemmeperioden var 12. august til og med 6. september. Valgdagene var 8. og 9. september.