Sakslister og møtebøker for klagenemnda 2021

Tirsdag 19.01.2021 kl. 16.30 – 19.30, Digitalt fjernmøte

Tirsdag 02.02.2021 kl. 16:30-19:30, Digitalt fjernmøte

Tirsdag 16.02.2021 kl. 16:30-19:30, Digitalt fjernmøte

Tirsdag 10.03.2021 kl. 16:30-19:30, Digitalt fjernmøte

Tirsdag 23.03.2021 kl. 16:30-19:30, Digitalt fjernmøte

Tirsdag 20.04.2021 kl. 16:30-19:30, Digitalt fjernmøte

Tirsdag 11.05.2021 kl. 16:30-19:30, Digitalt fjernmøte

Tirsdag 01.06.2021 kl. 16:30-19:30, Digitalt fjernmøte

Tirsdag 22.06.2021 kl. 16:30-19:30, Digitalt fjernmøte

Tirsdag 17.08.2021 kl. 16:30-19:30, Digitalt fjernmøte

Tirsdag 07.09.2021 kl. 16:30-19:30, Digitalt fjernmøte

Tirsdag 21.09.2021 kl. 16:30-19:30, Digitalt fjernmøte

Tirsdag 19.10.2021 kl. 16:30-19:30, Digitalt fjernmøte

Tirsdag 09.11.2021 kl. 16:30-19:30, Grupperom D

Tirsdag 23.11.2021 kl. 16:30-19:30, Grupperom D

Tirsdag 14.12.2021 kl. 16:30-19:30, Grupperom D