Sakslister og møtebøker for klagenemnda 2020

Tirsdag 21.01.2020 kl. 16.30 – 20.30, Grupperom D

Tirsdag 04.02.2020 kl. 16.30 – 20.00, Grupperom D

Tirsdag 25.02.2020 kl. 16.30 – 20.00, Grupperom D

Tirsdag 10.03.2020 kl. 16.30 – 20.00, Grupperom D

Tirsdag 24.03.2020 kl. 16.30 – 20.00, Digitalt fjernmøte

Tirsdag 14.04.2020 kl. 16.30 – 20.00, Digitalt fjernmøte

Tirsdag 28.04.2020 kl. 16.30 – 20.00, Digitalt fjernmøte

Tirsdag 19.05.2020 kl. 16.30 – 20.00, Digitalt fjernmøte

Tirsdag 09.06.2020 kl. 16.30 – 20.00, Digitalt fjernmøte

Onsdag 24.06.2020 kl. 16.30 – 20.00, Digitalt fjernmøte

Tirsdag 18.08.2020 kl. 16.30 – 20.00, Digitalt fjernmøte

Tirsdag 01.09.2020 kl. 16.30 – 20.00, Digitalt fjernmøte

Tirsdag 22.09.2020 kl. 16.30 – 20.00, Digitalt fjernmøte

Tirsdag 13.10.2020 kl. 16.30 – 20.00, Digitalt fjernmøte

Tirsdag 27.10.2020 kl. 16.30 – 20.00, Digitalt fjernmøte

Tirsdag 17.11.2020 kl. 16.30 – 20.00, Digitalt fjernmøte

Tirsdag 15.12.2020 kl. 16.30 – 20.00, Digitalt fjernmøte