Sakslister og møtebøker for klagenemnda 2019

Tirsdag 15.01.2019 kl. 16.30 – 20.30, Grupperom D

Tirsdag 29.01.2019 kl. 16.30 – 20.30, Grupperom D

Tirsdag 12.02.2019 kl. 16.30 – 20.30, Grupperom D

Tirsdag 05.03.2019 kl. 16.00 – 20.30, Grupperom D

Tirsdag 26.03.2019 kl. 16.30 – 20.30, Grupperom D

Tirsdag 09.04.2019 kl. 16.30 – 20.30, Grupperom D

Tirsdag 07.05.2019 kl. 16.30 – 20.30, Grupperom D

Tirsdag 28.05.2019 kl. 16.30 – 20.30, Grupperom D

Tirsdag 18.06.2019 kl. 16.30 – 20.30, Grupperom D

Tirsdag 25.06.2019 kl. 16.30 – 20.30, Grupperom D

Tirsdag 20.08.2019 kl. 16.30 – 20.30, Grupperom D

Tirsdag 03.09.2019 kl. 16.30 – 20.30, Grupperom D

Tirsdag 17.09.2019 kl. 16.30 – 20.30, VIK-rommet

Tirsdag 15.10.2019 kl. 16.30 – 20.30, Grupperom D

Tirsdag 29.10.2019 kl. 16.30 – 20.30, Grupperom D

Tirsdag 19.11.2019 kl. 16.30 – 20.30, Grupperom D

Tirsdag 17.12.2019 kl. 16.30 – 20.30, Grupperom D