Byutviklingsutvalget på befaring

Om møtet

Program:

Befaringen gjelder saker som utvalget har til behandling, og er satt opp etter følgende tidsskjema:

  • Kl. 11.00-11.30: Byrådssak 112/2021 - Silurveien 18 – 20 - Forslag til detaljregulering til politisk behandling.
  • kl. 11.45-12.15: Byrådssak 113/2021 - Sandakerveien/Nycoveien mellom Treschows gate og Vitaminveien - Detaljregulering - Oppgradering av gate - Bydel Sagene.
  • Kl. 12.20-12.50: Byrådssak 142/2021 - Sinsenveien 45-49 - Forslag til detaljregulering - Bydel Grünerløkka - Bolig/forretning/barrnehage/kontor/bevertning - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur samt park.
  • Kl. 13.00-13.30: Byrådssak 111/2021 - Sæterkrysset - forslag til detaljregulering - Samferdselsformål og teknisk infrastruktur - Bydel Nordstrand.

Gjennomføring av befaringen

Utvalget har satt av mellom 30 og 40 minutter til befaringen.

Det er utvalgets leder som styrer befaringen. Foreninger, grupper og lignende som ønsker å fremføre synspunkter til saken under befaringen, kan ikke påregne at det blir tid til dette under befaringen.

COVID-19 – viktig å passe på

Deltakerne på befaringen må forholde seg til myndighetenes råd om arrangement. Det betyr per i dag bl.a. at vi må holde 1 meter avstand og ikke være flere enn 200 mennesker samlet på offentlig sted. I tillegg må vi registrere deltakere med kontaktinformasjon. Dette må dere gjøre her:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RirZyeHhsEuTXcmR37wN-0K1a1COekVHv8lhSUQFqk9UNEJNSzlDTFQwNk5PM0VRNTgyN0pLQjMwRS4u

Informasjonen vil bli slettet 10 dager etter at befaringen er gjennomført.

Har du innspill til saken kan du sende dette til utvalget

Har du dokumenter/synspunkter du ønsker å dele med utvalget kan du sende det til: postmottak@oslobystyre.no.

Dokumenter du evt. har sendt inn tidligere i forbindelse med behandlingen i plan- og bygningsetaten er vedlagt saken.

Forbehold om mindre endringer på tid

Dersom vi er forsinket kan du nå utvalget på mobiltlf. 906 20 701.

Vi har dessverre ikke mulighet til å forhåndsvarsle dersom utvalget er forsinket.

Eventuelle endringer i befaringen blir kunngjort på utvalgets nettside

Tid og sted

Dato

Onsdag 18. august 2021

Tid

klokken 11:00

Tilleggsinformasjon

Flere adresser i Oslo