Til innhold

Bystyrets budsjettvedtak 2017

Budsjettet 2017 ble vedtatt i bystyrets møte 7. desember 2016.