Til innhold

Bystyrets budsjettvedtak 2016

Budsjettet 2016 ble vedtatt i bystyrets møte 16. desember 2015.