Til innhold

Traineeordningen for mennesker med funksjonsnedsettelser

Kontakt

Telefon

410 41 310

E-post

Besøksadresse

Prosjektleder Siri Koch Larsen, Rådhuset,

Åpningstider

Uke 50

  • Lørdag: Stengt
  • Søndag: Stengt
Kontakt prosjektleder for avtale om møte.

Uke 51

  • Lørdag: Stengt
  • Søndag: Stengt
Kontakt prosjektleder for avtale om møte.

Uke 52

  • Lørdag: Stengt
  • Søndag: Stengt
Kontakt prosjektleder for avtale om møte.

Om Traineeordningen for mennesker med funksjonsnedsettelser

Vi ønsker å bidra til at flere mennesker med funksjonsnedsettelser får mulighet til å komme i jobb. Prosjektet Traineeordningen for mennesker med funksjonsnedsettelser legger til rette for at Oslo kommunes virksomheter utlyser stillinger forbeholdt personer med funksjonsnedsettelser.

Hva innebærer traineeordningen?

Som trainee får du, i tillegg til ordinær oppfølging, tilbud om oppfølging av mentor og samlinger for traineer i ett og et halvt år. Samlingene er månedlige og inneholder temaer som etikk, arbeidslivsrelaterte spørsmål og informasjon om Oslo kommune.

Hvem kan søke?

Personer med langvarige funksjonsnedsettelser av fysisk eller psykisk karakter, som trenger arbeidserfaring for videre deltakelse i arbeidslivet.

Slik søker du

Ordinære stillinger lyses ut med vanlige kvalifikasjonskrav i tillegg til krav om nedsatt funksjonsevne. Det varierer mellom faste stillinger, midlertidige stillinger og vikariater.

Når det er ledige jobber i ordningen, legges de ut under ledige stillinger. Bruk søkeordet "Trainee" for å finne aktuelle stillinger.

Filmer

Se film om Traineeordningen for mennesker med funksjonsnedsettelser

Se filmen "Er Oslo for alle? Saad om universell utforming"

Se filmen "Er Oslo for alle? Isabel om hinder på fortau"

Fakta

Flere fakta om Traineeordningen for mennesker med funksjonsnedsettelser