Til innhold

Velferdsetatens sentrale brukerråd

I 2015 ble Velferdsetatens sentrale brukerråd etablert, for å styrke Velferdsetatens tjenestetilbud og arbeidsområder.

Brukerrådet skal 

 • være et rådgivende organ for direktøren i Velferdsetaten i saker som angår tilbudet til brukerne og være et bindeledd mellom bruker- og pårørendegrupper og Velferdsetaten 
 • arbeide for gode og likeverdige tjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming
 • arbeide for god samhandling på tvers av tjenester og forvaltningsnivå
 • bidra til god medvirkning fra brukere, deres pårørende og deres organisasjoner på alle nivåer i Velferdsetatens tjenestetilbud
 • ivareta alle Velferdsetatens brukergrupper og deres pårørende, og skal gjenspeile etatens bruker- og pårørendegrupper

Brukerrådet består av representanter fra

 • Norges handikapforbund (NHF)
 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)/PIO-senteret
 • Mental Helse, Oslo
 • Norsk forbund for utviklingshemmede, Oslo fylkeslag
 • Leieboerforeningen
 • Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS)
 • Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN)
 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) 

Kontaktpersoner