Til innhold

Hoffsveien 47-49 – oppstart av forhandlinger

Nettstedet vil være utilgjengelig i ca 30 minutter fredag 23. februar i perioden mellom klokken 20:00 og 24:00 på grunn av planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

 

This site will be unavailable for about 30 minutes between the hours of 20:00 and 24:00 Friday 23 February due to scheduled maintenance. We hope this is not inconvenient for you. 

Forhandlingene vil handle om oppgradering av kjørevei, gang- og sykkelvei og annet veiareal.

Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), starter opp forhandlinger med OBOS Nye Hjem AS om utbyggingsavtale for Hoffsveien 47-49, gnr. 32 bnr. 640 og 988.

Utbyggingsavtalen vil omfatte oppgradering av kjørevei, gang- og sykkelvei og annet veiareal. Ved enighet vil fremforhandlet avtale bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Innspill til forhandlingene rettes skriftlig til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo
  • Merk henvendelsen med saksnummer 17/2400

Kontaktperson ved spørsmål

  • Andreas Tangen Grøstad, tlf. 996 23 748