Til innhold
Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Sommerrogata 1-Inkognitogata 37 - utbyggingsavtale på offentlig høring

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og opparbeidelse av fortau, torg og friområde innenfor planområdet, og finansiering av sykkelvei i Henrik Ibsens gate.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Sommerrogaten Utvikling AS om gjennomføring av reguleringsplan for Sommerrogata 1-Inkognitogata 37.

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse av blant annet fortau, torg og friområde innenfor planområdet, samt finansiering av sykkelvei i Henrik Ibsens gate.

Se vedlegg 3 for nøyaktig opptegning av planområdet

Reguleringsplanen ble vedtatt 05.09.2018 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 201603027.

Utbyggingsavtalen kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Kroghs gate 16 (kl. 08:00-15:30).

Dette varsel er i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo, eller
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Merk saken med "sak 16/733".

Høringsfrist 25. januar 2019

 

Kontaktperson ved spørsmål:

Line Ringsøy Johnsen og Margrethe Pran: tlf: 21 80 21 80

Dokumenter

Utbyggingsavtale  (PDF 774 kB)

Vedlegg 1 Vedtakskart (PDF 57 MB)
Vedlegg 2 Reguleringsbestemmelser (PDF 4 MB)
Vedlegg 3 Eiendommene (PDF 1 MB)
Vedlegg 4 Realytelsene (PDF 111 MB)
Vedlegg 5 Kontaktbidraget (PDF 2 MB)
Vedlegg 6 Utregning anleggsbidrag (PDF 106 kB)
Vedlegg 7 Kostnadsberegning Rambøll (PDF 3 MB)
Vedlegg 8 Kostnadsberegning Concreto (PDF 3 MB)
Vedlegg 9 Firmaattest Sommerrogaten Utvikling AS (PDF 514 kB)
Vedlegg 10 Firmaattest IGA 35 AS (PDF 484 kB)
Vedlegg 11 Firmaattest CBK Eiendom AS (PDF 524 kB)
Vedlegg 12 Firmaattest INK 35 AS (PDF 497 kB)