Til innhold

Røa torg – Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og opparbeidelse og oppgradering av vei, fortau og torg.

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, legger ut forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Røa Torg Næring AS og Røa Torg Bolig AS til offentlig ettersyn.

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av vei, fortau, torg med videre. Reguleringsplanen ble vedtatt 3. februar 2016, og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 201107496.

Dokumenter

Dokumentene er også tilgjengelig for gjennomlesing hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Kroghs gate 16 (kl. 08:00-15:30).

Kontaktperson ved spørsmål

Andreas T. Grøstad, tlf. 996 23 748.

Send merknader til

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

Frist for å sende merknader

16. oktober 2017.