Til innhold

Lilleakerveien på Lysaker – Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av torg, gang- og sykkelvei i Sponhoggveien og Lilleakerveien innenfor planområdet.

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Mustad Eiendom AS om gjennomføring av reguleringsplan for Lilleakerveien 26 med flere.

Reguleringsplan foreligger i to alternativer til politisk behandling, og er tilgjengelig i PBEs saksinnsyn, saksnr. 201409362.

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av torg, gang- /sykkelvei i Sponhoggveien og Lilleakerveien innenfor planområdet.

På høring til 15. mars

Utbyggingsavtalen er lagt ut til offentlig ettersyn og kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00-15.30).

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo eller
  • e-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Merk henvendelsen med saksnummer 15/4218

Høringsfrist: 15. mars 2017

Kontaktpersoner ved spørsmål

Dokumenter

Vedlegg