Til innhold

Kunngjøring - oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler Storo

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger med følgende grunneiere og utbyggere:
  • Thon Storo AS, Gardermoen Park AS og Avantor Sandakerveien 113-119 AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Vitaminveien 11 m. fl., gnr. 77 bnr. 59, 60, 89, 91, 103, 332, 339 og gnr. 77 bnr. 381.
  • Vitaminveien 4 AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Vitaminveien 4, gnr. 76 bnr. 176, 242 og 406.

Utbyggingsavtalene vil i hovedsak omhandle opparbeidelse/etablering av teknisk og grønn infrastruktur på Storo. Ved enighet vil de fremforhandlede avtalene bli lagt ut til offentlig ettersyn før de fremmes for politisk behandling.

Innspill til forhandlingene

Innspill til forhandlingene sendes til Eiendoms- og byfornyelsesetaten:

  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo

Henvendelsen merkes med følgende saksnummer:

  • Vitaminveien 11 m. fl.: saksnummer 15/125
  • Vitaminveien 4: saksnummer 15/127

Kontaktpersoner ved spørsmål

Hans Jørgen Wetlesen, tlf. 900 73 577 eller Åshild Øverland, tlf. 902 05 312.