Til innhold
Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Møte i Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Mandag 4. mars 2019

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted

Innkalling

Møteinnkalling Vestre Aker Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 04.03.19 (PDF 191KB)

Tilleggssakskart Vestre Aker Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 04.03.19 (PDF 139KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 04.03.19 (PDF 93KB)

Saker til behandling

SakTittel
15/19
Protokoll fra møte i Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 28.01.19
16/19
17/19
18/19
Ny Vannforsyning i Oslo - Kunngjøring om offentlig ettersyn - Detaljregulering med konsekvensutredning
19/19
20/19
21/19
Forskrift 092-19 - Forslag til regulering - Risbekkveien mellom Trosterudveien og enden
22/19
Forskrift 167-19 - Forslag til regulering - Pilotveien mellom Flyveien og Landingsveien
23/19